Livet, skolan och allting...

Livet, skolan och allting...

Om bloggen

Här samlar jag mina tankar, reflektioner och idéer kring saker som jag funderar över.

På fel buss?

skolaPosted by Jonaz Björk Thu, June 20, 2013 08:34:07

Återvunnen text från 2010-02-05

På en föreläsning för ett par år sedan hörde jag formuleringen ”varje måndag morgon sitter en miljon svenskar på fel buss”. Vad föreläsaren, John Horvat från Gränslösa klassrum i Lund, menade med att sitta på fel buss var att alltför många varje dag beger sig till arbetsplatser där de inte trivs. Om det skulle bero på att de inte får lov att utnyttja sin fulla potential och utvecklas eller om det ”bara” beror på att man helt enkelt har tappat intresset för just det specifika jobbet lät han vara. Detta är naturligtvis spännande att fundera över, men det riktigt intressanta som jag ser det är den fråga som påståendet leder till: hur skulle vårt samhälle se ut ifall alla varje morgon satt på rätt buss till rätt jobb? Även följdfrågan är viktig: hur skall vi åstadkomma detta?

Jag kom att tänka på Johns påstående häromdagen när jag skummade igenom Akademikerförbundet SSR’s medlemstidning Akademikern (nr 1/2010). I denna fanns en notis om en ny avhandling i psykologi där författaren Sara Göransson visar att ”mer än var fjärde person med fast anställning och varannan med tillfälligt kontrakt tycker att de har fel yrke. Detta påverkar inte bara vårt lärande och utveckling i arbetet utan även vår hälsa”. Denna vantrivsel påverkar inte bara individens hälsa, utan även arbetsplatsen som helhet och samhället i stort. När medarbetare däremot ”får vara delaktiga i vad som sker både mår de bättre och är mer positiva till sin arbetsgivare” vilket gynnar alla positivt.

Ett sätt tror jag kan vara att i betydligt större utsträckning än idag arbeta med drömmar. Systematiskt med specifika övningar vid givna tillfällen eller ständigt integrerat i så många ämnen som möjligt låter jag vara osagt, däremot måste det till.

Vid den tidigare nämnda föreläsningen deltog även ett par gymnasielever som några månader tidigare tagit studenten. Båda hade toppbetyg från Samhällsprogrammet och ur mitt perspektiv låg världen för deras fötter. Men ungdomarna själva befann sig i total vilsenhet. Den ene satt i kassan i en mataffär, den andre jobbade på ett lager. Båda hoppades kunna resa jorden runt innan det var försent. Försent innebar högre studier. Även om ingen av de båda visste vad de skulle läsa så hade de uppfattningen att man måste läsa vidare. Varför, eller till vad, eller vad som annars skulle hända hade de ingen aning om.

Drömmar var inget någon av dem arbetat med i skolan, mer än som utfyllnadsuppgift någon vecka innan studenten. Båda toppstudenter på sina program och med alla möjligheter till framgång och lycka, ändå stod de halvåret efter studenten helt utan riktning och mål. Nu är jag övertygad om att just dessa båda kommer att få fason på tillvaron och hitta både mening och mål med sina liv, men kan alla att göra det? Jag vill tro det, men kanske inte själva, inte utan hjälp, inte utan att utmanas att fundera över vad de verkligen vill.

Det kan inte vara rätt att i ena änden tvinga in barn i ett utbildningssystem där de skall växa upp för att sedan, som unga vuxna, knuffas ut utan att ha en uppfattning om vad de verkligen kan eller vill göra, utan att ha insett vilka möjligheter skolan gett dem, utan att ha ett mål med sitt liv. Hela skolan blir något som eleverna gör för någon annan, för föräldrar eller lärare, eller helt enkelt för att de är tvungna.

Nu tror jag inte att bara man pratar om sina drömmar blir allt sol och gröna ängar. Däremot tror jag på att formulera mål, sätta ord på sina känslor och få syn på sina förmågor och färdigheter, och detta kan man göra genom att arbeta med drömmar. Med risk för att ge skolutvecklingsreaktionärerna bränsle vill jag ändå förespråka ett utvecklat arbete med drömmar i skolan. Hur flummigt drömarbetet än kan verka för reaktionärerna så är det i alla fall inte värre en skola som leder till att en miljon svenskar fortsätter att ta fel buss till jobbet.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.