Livet, skolan och allting...

Livet, skolan och allting...

Om bloggen

Här samlar jag mina tankar, reflektioner och idéer kring saker som jag funderar över.

Som på räls, eller spårlöst vilse?

skolaPosted by Jonaz Björk Thu, December 27, 2012 14:22:05

Skolan handlar om att förbereda för livet. Naturligtvis behövs då kunskaper och vi har valt att organisera vårt samhälle på ett sådant sätt att vi har en skola där dessa kunskaper skall erövras. En utgångspunkt här är att kunskaperna inte kan erövras någon annanstans eller av någon annan än den yrkesgrupp som dominerar skolan, nämligen pedagogerna. Det finns utöver dessa många fler yrkesgrupper i skolan, som rektorer, studie- och yrkesvägledare, lokalvårdare, kuratorer, matpersonal, psykologer, sköterskor och läkare, kanslister och administratörer, vaktmästare osv men av någon märklig anledning är det flera av dessa grupper som knappt räknas och för att ytterligare öka alienationen kan grupperna ha många olika chefer. Skolan blir enbart den arena på vilken dessa träffas eftersom det är där barnen och eleverna finns. Inte heller gruppen pedagoger är särskilt homogen, där finns förskolepedagoger, fritidspedagoger, grundskolepedagoger och gymnasiepedagoger där de två sista grupperna dessutom är uppdelade i en lång rad olika ämnesgrupper. Utöver dessa finns det genuspedagoger, hälsopedagoger, speciallärare och specialpedagoger (och säkert fler som jag nu tyvärr missat). Dessutom finns det i de olika lärmiljöerna barnskötare och elevassistenter.

I vårt samhälle utgår vi från att det endast är i en miljö där alla dessa yrkesgrupper med sina olika specialiteter finns som barn och ungdomar kan erövra den kunskap som behövs för att bli goda, lyckliga och framgångsrika samhällsmedborgare. Miljön har vi valt att kalla skola och vi menar att det som finns utanför skolans väggar, omvärlden eller bland lite underligt benämnt som verkligheten, inte duger som lärmiljö. En gång i tiden kanske detta resonemang höll. Då var kunskapen antingen mycket praktiskt knuten (till ett jordbruk eller ett hantverk eller liknande) eller förbehållen några få (inom kyrka och universitet). Genom att organisera en skola blev bredare kunskap tillgänglig för fler, även om det knappast handlade om att alla skulle lägga grund för några högre akademiska studier.

Exakt hur motsvarande argumentationen idag skulle se ut som kan försvara varför skolan i stor utsträckning fortfarande är organiserad som för femtio år sedan, hundra år sedan eller ännu lägre tillbaka är lite svår att se. Vem har tillgång till kunskap idag? Var finns den? Är skolan på något sätt mindre fragmenterad eller specialiserad än den komplexa omvärlden? Står eleven, och framförallt individen, mer i centrum i skolan än vad denne gör ute i omvärlden? På vilket sätt är en byggnad som innehåller minst tio olika yrkeskategorier som svårligen samverkar effektivt och som mer styrs av schematekniska lösningar och resultat som står sig i internationella jämförelser likt sportens liga- och tabellresultat den bästa lösningen? Kan det vara så att vi bara tuffar på framåt likt ett skenande tåg, blinda för att inte bara den omgivande miljön förändrats dramatiskt utan även att passagerarna förändrats? Gör vi som vi gör baserat på vetenskap och forskning eller på grund av att så har vi alltid gjort? Är det rätt att tradition alltid trumfar krass verklighet, som att tåget inte bara rusar på i blindo utan dessutom att spåret sedan länge helt enkelt upphört att finnas under hjulen. Endast tack vare tågets tyngd fortsätter vi framåt men utan spår plöjer vi ner i marken och det torde stå klart för var och en att skakningarna vi alla upplever inte är någon tillfällig turbulens utan snarare en desperat varningssignal att resan inte längre är under kontroll.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.