Livet, skolan och allting...

Livet, skolan och allting...

Om bloggen

Här samlar jag mina tankar, reflektioner och idéer kring saker som jag funderar över.

Skrivbord vs verklighet

allmäntPosted by Jonaz Björk Wed, February 22, 2012 12:43:18

I något sammanhang när jag pluggade råkade jag på uttrycket ”vulgär effekt”. Tyvärr minns jag inte exakt vad det gällde, och kanske var det en av författaren egenhändigt ihopsatt beskrivning, men den fastnade. Vad den beskrev var när en åtgärd eller handling inte leder till det förväntade eller får en helt annan konsekvens än den avsedda.

Vilket inte är ett så ovanligt fenomen. Hur ofta sitter vi inte i möten och konferenser och utifrån våra individuella uppfattningar om verkligheten fattar beslut som sedan skall genomföras. Och när dessa beslut väl verkställs visar det sig att olika grupper, eller kanske till och med folk överlag, inte agerar utifrån den förenklade bild vi utgått från vid besluten.

Ett övertydligt exempel presenteras i dagens DN. Lite grovt kan man sammanfatta det hela med att det fanns en rutin som utfördes av experter. Trots detta inträffade en tragisk olycka. Därför blev slarv med rutinen kopplat till högt straff. Därmed har experterna avsagt sig dessa rutinuppdrag. Eftesrom rutinerna måste göras utförs de av lekmän, med resultat att den tidigare tryggheten med experterna är borta. Situationen har på det hela taget blivit farligare. (Läs artikeln här)

Det finns inga vattentäta system, i alla fall inte om man fortfarande önskar ett öppet och demokratiskt samhälle där människor har friheter. Det innebär inte att man skall acceptera olyckor eller att slarv skall kunna viftas bort, men kanske finns det andra vägar att gå när det blir fel.

Framförallt kanske skrivbordsprodukter ibland behöver en realitycheck innan de implementeras. För sällan faller ansvaret för misslyckade reformer på de som hittar på, istället är det de som skall utföra som blir syndabockar.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.