Livet, skolan och allting...

Livet, skolan och allting...

Om bloggen

Här samlar jag mina tankar, reflektioner och idéer kring saker som jag funderar över.

Slutet på en epok

allmäntPosted by Jonaz Björk Sat, August 10, 2013 10:59:06
Igår vajade flaggorna på halv stång i Göteborg. Den specifika anledningen var Sten A Olssons begravning. Sjöfartsstaden sörjer en profil och inflytelserik person, enligt många en förutsättning för att Göteborg fortfarande är just en sjöfartsstad. Just igår var det få som gav uttryck för sin frustration att Sten A Olssons arv också innebär att stora delar av södra älvstranden är helt avskuren från standens invånare till förmån för Stenabåtarnas färje- och godstrafik. Hyreskontrakten löper under många år med få luckor till förhandling, luckor där Stenas verksamhet har företräde.

För bara ett par dagar sedan fick vi en annan nyhet med koppling till Göteborg som sjöfartsstad. Ett av stadens sista varv varslar en stor grupp av sina anställda.

Känslan jag fick var att flaggorna som vajade på halv stång egentligen gällde en hel epok där Göteborgs innerhamnar hade med sjöfart att göra. De rester som finns kvar idag, varven vid Götaverken och Stenas terminaler och kontainerkajer, tillhör det förflutna. Framtiden ser vi istället redan idag i de gigantiska containerfartyg kommer anlöpa ytterhamnen.

Med flaggor på halv stånd tar vi farväl av det som varit. Vi är tacksamma och stolta över vår historia. Men vi blickar också framåt. Vi ser framför oss ett modernt Göteborg där stadens bebyggelse har närkontakt med vattnet. Det handlar dock inte om att "slänga ut" den färjetrafik som fortfarande existerar men det är definitivt dags att se över alternativa lösningar och slutligen börja bygga ett Göteborg som står stabilt i 2000-talet med moderna krav och hänsyn.