Livet, skolan och allting...

Livet, skolan och allting...

Om bloggen

Här samlar jag mina tankar, reflektioner och idéer kring saker som jag funderar över.

Systemkrasch

skolaPosted by Jonaz Björk Thu, September 30, 2010 17:05:41

Trots ädla försök har Mora kommuns it-avdelning inte lyckats återskapa de filer som försvann vid en datorkrasch i juni. Alla filer som skapades mellan den 12 april och 12 juni är borta, meddelar Dalarnas Tidningar. Som följd kan en del elever tvingas göra om prov, eftersom betygsunderlag har försvunnit.

Denna lilla notis fanns i dagens GP (hela artikeln finns här) och naturligtvis kan man diskutera hur det här med datasäkerhet sköts, även på andra områden än spam- och virusskydd. Men jag tycker det verkar än intressantare att fundera på det här med det försvunna betygsunderlaget. Vad är det som fanns digitalt som inte pedagogerna har koll på?

Eventuellt kan elever drabbas av omprov. Varför då? Det finns ju inga krav på att elever skall göra prov överhuvudtaget, hur kan man då motivera att prov skall göras om? Borde inte pedagogerna ha rätt bara koll på sina elevers kunskaper och kompetenser, även om några prov försvunnit? Det kan väl inte vara så att betyg enbart sätt på proven, som många gånger bara stämmer av elevens förmåga att memorera och återge texter, formler och regler?

Naturligtvis kan det vara så att pedagogerna fört logg med helt annat material och att det är detta som försvunnit. Då skulle det vara kris ifall någon hemsk olycka inträffat och lärarens kunskaper inte längre går att tillgå eftersom det digitala materialet försvunnit. Men annars borde man väl ha en god uppfattning om var och hur eleven ligger till i förhållande till olika mål.

Man kan också fundera på vad som händer vid beskedet att en elev skall göra omprov ett halvår efter en avslutad kurs eller ett avslutat moment. Kommer eleven att behöva sätta sig och plugga in saker igen, eller är det bara att plocka fram de där efterfrågade kunskaperna som ligger lätt tillgängligt i de egna kunskapsbankerna? Om det bara är att plocka fram är väl omprov inget att orda om, och knappast ens nödvändigt eftersom kunskaperna är så lättillgängliga. Om eleven däremot tvingas sätta sig ner och börja plugga, då är ju frågan till vilken nytta omprovet är. För om man lärde sig för ett prov, istället för livet (och kan använda sig av kunskaperna ett halvår senare), där är det väl egentligen kunskaper provet mäter. Kunskap, eller bildning, lär ju vara det som är kvar när man glömt vad man lärt sig.

Så antingen har eleverna verkligen lärt sig varför ett omprov egentligen inte behövs och pedagogerna kan vara trygga i sig själva att det vet hur eleven ligger till. Eller så behövs verkligen ett omprov eftersom eleverna egentligen inte lärt sig något tidigare utan endast läser till proven och när dom är borta är även underlaget för bedömning borta. Naturligtvis vet pedagogerna vilket betyg elev egentligen skall ha men pressen från omvärlden, som de senaste åren bara pumpat ut budskapet att det endast är genom prov och omdömen som elevers kunskap kan synas eftersom det måste kunna mätas, gör att det är svårt att våga. Hur möter man ett ifrågasatt betyg som man satt på sin egen känsla, grundad i sin professionella kompetens, när omvärlden menar att allt som inte går att mäta med betyg och som man kan tävla med mellan skolor och länder, är flum?

Målet helgar medlen, men när målet är skevt får medlen andra effekter än vad de ursprungligen var avsedda för. Och i slutänden drabbar det den enskilde eleven och dennes syn på skolan kommer knappast att förbättras av det. Hur ser vägen förbi denna knut ut?