Livet, skolan och allting...

Livet, skolan och allting...

Om bloggen

Här samlar jag mina tankar, reflektioner och idéer kring saker som jag funderar över.

Lycka - hela tiden eller bara ibland

skolaPosted by Jonaz Björk Sat, June 12, 2010 08:00:49

Varför måste allt i skolan vara ett ämne? Varför kan/får/vill vi inte arbeta med helheter?

I senaste numret av Skolvärlden lyfts lyckoforskning och vinsten av att få in lyckoperspektivet i skolan. En av de både rösterna som uttalar sig om detta funderar över ifall det är möjligt att ha lycka som ett nytt skolämne, en fundering som känns rätt märklig.

Tänk att ha ett schema på vilket det står ”lycka” eller ”lyckokunskap” 40 – 60 minuter i veckan. Hur skulle det påverka eleverna? Kommentarer som ”På nästa lektion skall vi vara lyckliga” eller ”Men jag kan ju inte vara lycklig på tisdagar i slöjden, lycka har vi ju på torsdagar” känns inte helt avlägsna i sådant sammanhang. Och lite kan man ju dra paralleller till det faktum att livskunskap kan finnas på schemat. Självkännedom, värderingar och tankar om livet i stort är hänvisat till en begränsad tid under veckan, avskilt från andra ämnen.

Istället borde väl varje lektion utöver det aktuella ämnet också vara en lektion i livskunskap. Ämnet skall ju kunna användas praktiskt i livet, annars kan man ju undra varför ämnet alls skall läsas. På samma sätt borde väl lycka finnas i alla ämnen, alla lektioner. Vad är annars alternativet, att vara olycklig på lektionerna? En fråga som faktiskt inte enbart kan låta tokrolig utan som faktiskt är högst relevant för många elever.

Så varför kan inte lycka och livskunskap få genomsyra allt som görs i skolan? Och lägg gärna till hälsotankar och genusperspektiv, och fundera alltid över ifall inte ämnet kan kryddas med sång, dans och drama. Och kan man vara mer rörlig? Och lägga mer undervisning utanför klassrummet och skolan? Och använda sig av livet som kunskapskälla som alternativ till läroböcker?

Kanske skulle man kunna arbeta mer med helheter och sätta in dessa i de sammanhang som utgör elevernas verklighet och på så sätt göra skolarbetet med meningsfullt? Vad har man att förlora, mer än att det ur betygssynpunkt blir svårare att bedöma den lilla begränsade skärvan som kan sägas utgöra ett specifikt ämne. Men eftersom vi som vuxna inte är så noga med att dela upp och renodla varenda sak vi gör som ett specifikt ämne kanske vi inte heller måste tvinga på våra elever ett onaturligt sätt att betrakta världen.

Så in med lyckan i skolan, och låt den bli synlig och användbar för eleverna varje dag, i varje ämne, under varje lektion. Det tror jag alla vinner på.